PLA_77197057.jpg
Kiinnitetyt uutiset

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi - hakuaika menossa

1.9.2020 14:00

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat öljylämmitteiset pientalot voivat nyt hakea valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut tänään 1.9.2020 ja avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Avustusta voidaan myöntää myös takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa riippuen valitusta lämmitysjärjestelmästä.

 

Lue lisää avustuksesta täältä http://www.ely-keskus.fi/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle

 

Avustusta on helpointa hakea sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi,

ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon avustukset, Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi.

 

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvola  

Tiedostot

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021